Teacher Tools

Beoordeling Evaluatie
Cijfers berekenen
Vul in bij hoeveel fouten een voldoende wordt gescoord en dit bestand rekent de cijfers voor je uit. bron

Rubric: Spreekvaardigheid
Met dit formulier geef je een eerlijk, transparant cijfer voor spreekvaardigheid. Per leerling uitprinten op A4.

Toetsevaluatie leerling
Als de toets is verdeeld in weet-, doe- en snap-vragen, dan kunnen leerlingen met behulp van dit formulier effectief terugkijken op hun toets. Op de achterkant staan relevante studietips. bron
In de les Links
SMART Notebook Teacher Tool
Met dit SMART Notebook bestand heb je altijd alles bij de hand wat je in je les nodig hebt; lesplan, timer, klok, to-do list, random name picker, enzovoort.

Toetsinstructie
Met deze PowerPoint bij binnenkomst op het scherm weten leerlingen bij een toets onmiddellijk wat er van ze wordt verwacht.

Maak een…
Quiz

Willekeurige…
Engelse zinnen
Engelse werkwoorden
Groepjes