Simon Says

 • Alle spelers gaan staan.
 • De spelleider geeft hardop korte opdrachten die alle spelers moeten uitvoeren. Bijvoorbeeld: Sit down! Left hand up! Jump! Give someone a high-five!
 • De spelers mogen deze opdracht alleen uitvoeren als de spelleider vóór de opdracht ‘Simon says’ heeft gezegd. Bijvoorbeeld: Simon says: Sit down! Simon says: Left hand up! Simon says: Jump!
 • Een speler is af en gaat zitten wanneer:
  • Hij een opdracht wel uitvoerde terwijl er geen ‘Simon says’ was gezegd.
  • Hij een opdracht niet uitvoerde terwijl er wel ‘Simon says’ was gezegd.
  • Hij een opdracht verkeerd uitvoerde.
  • (Eventueel) wanneer hij een opdracht als laatste uitvoerde.
 • De speler die als laatste nog staat, wint het spel.