Spelling Bee

  • Verdeel de groep in 2 (of meer) teams.
  • Om de beurt komt er een speler naar voren (telkens uit een ander team).
  • De spelleider noemt een (Engels) woord; eventueel herhaald en gebruikt in een zin.
  • De speler moet het woord hardop foutloos (in het Engels) spellen. Lukt dat, dan verdient hij een punt voor zijn team.
  • Het team dat aan het einde van het spel de meeste punten heeft, wint.