7 Seconds Challenge

 • Verdeel de groep in twee teams. Meer kan eventueel ook.
 • Van elk team komt er één speler naar voren.
 • De spelleider geeft een opdracht die binnen 7 seconden uitgevoerd moet worden. Of gewoon zo snel mogelijk.
 • De speler die de opdracht het snelst voltooit, verdient een punt voor zijn team. Na elke opdracht gaan de spelers weer zitten en komen er nieuwe spelers naar voren.
 • Voorbeelden van opdrachten zijn:
  • Exchange shoes with a classmate.
  • Give me a red pencil.
  • Calculate: 34*12.
  • Build the highest stack of books.
  • Name 3 animals starting with the letter A.
  • Meer..
 • NB: Je kunt ervoor kiezen teamgenoten te laten helpen bij opdrachten.