Welkom!

Er zijn veel websites die materiaal aanbieden voor het leren en doceren van Engels. Vaak zijn deze websites rommelig en is het lastig om te vinden wat je zoekt. Daarom is er nu allesvoorengels.nl. Op deze website vinden leerlingen en docenten goed vormgegeven, overzichtelijke hulpmiddelen, uitleg(video’s) en oefeningen die zowel thuis als in de klas gebruikt kunnen worden.

Op de website en in de materialen van allesvoorengels.nl wordt altijd geprobeerd om alles zo beknopt, makkelijk, maar toch compleet mogelijk te maken. Dit houdt het voor leerlingen behapbaar en voor docenten gemakkelijk te presenteren en uit te leggen.

Veel succes met leren en lesgeven!

M. Waterlander