Bang!

  • Verdeel de groep in twee teams.
  • Van elk team komt er één speler naar voren, waar ze met de gezichten naar elkaar toe gaan staan als cowboys die hun pistool gaan trekken.
  • De spelleider noemt een Nederlands of Engels woord.
  • De speler die het snelst de correcte vertaling én daarna ‘BANG!’ roept terwijl hij een vingerpistool op z’n tegenstander richt, schiet de ander af, en wint daarmee een punt voor zijn team.
  • De verliezer gaat weer zitten en wordt vervangen door een teamgenoot. De winnaar blijft staan.
  • Het team dat aan het einde van het spel de meeste punten heeft, wint.