Cat On Yer Head

 • Speel dit spel met een grote groep (tot wel 100’en spelers). Je kunt dit zittend, staand of lopend spelen. In deze uitleg wordt er vanuit gegaan dat iedereen zit. Ga niet in een kring of rechte lijn zitten maar voor-, achter- en naast elkaar of kriskras door elkaar heen.
 • De twee spelers die het verst uit elkaar zitten beginnen het spel. Speler A begint als de cat en speler B begint als de mouse. Vertel dat ze dit alleen op het begin even zijn; de hele groep doet straks mee en moet hetzelfde doen.
 • Degene die op enig moment de cat is maakt dat kenbaar door telkens snel achter elkaar ‘cat cat cat..’ te blijven herhalen. Degene die de mouse is doet dit met het woord mouse. Oefen dit even.
 • Wanneer de cat iemand anders aantikt, wordt die persoon de cat. Ditzelfde geldt voor de mouse. Die personen nemen nu dus het ‘cat cat cat..’ en ‘mouse mouse mouse..’ over. Op deze manier verplaatsen de cat en mouse zich door de ruimte. Oefen dit even.
 • Het doel van de cat is de mouse te vangen binnen een gestelde tijd (bijv. 30 seconden). Lukt dit niet, dan wint de mouse. De cat vangt de mouse wanneer degene die op dat moment de mouse is, wordt aangetikt door wie op dat moment de cat is.

Uitbreiding 1: Cheese

 • Voeg vier voorwerpen toe aan het spel. Dat kan alles zijn wat iemand een tijdje boven z’n hoofd kan vasthouden (ballon, etui, boek..). Je kunt ook experimenteren met meer of minder voorwerpen.
 • Verdeel deze voorwerpen over enkele spelers in de groep die niet al te dicht bij elkaar zitten. Laat hen deze vanaf het begin van het spel omhoog houden. Deze spelers kunnen bij aanvang van het spel geen cat of mouse zijn.
 • De werking van het spel blijft hetzelfde, maar nu speel je zonder timer. De mouse heeft nu als doel alle voorwerpen te verzamelen voordat de cat hem vangt. De cat moet dit voorkomen om te winnen.
 • Zodra een speler met een voorwerp wordt aangetikt door de mouse, laat hij zijn arm met het voorwerp zakken; het voorwerp is nu verzameld. Hij is nu de mouse en het spel gaat door.


Uitbreiding 2: Holes

 • De werking en het doel van het spel blijven hetzelfde.
 • Kies twee spelers uit die redelijk ver uit elkaar zitten. Deze spelers zijn nu mouse holes en spelen het hele spel staand. Eventueel kunnen zij ook een herkenbaar voorwerp omhoog houden om aan te geven dat zij de mouse holes zijn.
 • Wanneer mouse hole A wordt aangetikt door de mouse, roept hij ‘Hole!’. Op dat moment ‘reist’ de mouse naar mouse hole B. De speler die mouse hole B speelt, tikt iemand aan die mouse wordt. Op deze manier kan de mouse snel van plek veranderen en aan de cat ontsnappen.
 • NB: De cat kan niet door een mouse hole.

Verder uitbreiden

Je kunt zelf, of met de groep, meer regels en karakters bedenken. Misschien speel je het een keer met de ogen dicht, of is er ook een elephant die bang is voor de mouse en de cat wil vangen. Of kan de mouse opeens de cat opeten wanneer hij een voorwerp heeft gepakt en kan de cat op één of andere manier nu ook door mouse holes?