Vaardigheden

De belangrijkste vaardigheden die je moet hebben om een taal te beheersen zijn lezen, luisteren, spreken, en schrijven. In lessen op school wordt hier natuurlijk aandacht aan besteed, maar je leert deze dingen pas écht als je er vaak mee oefent. Klik hieronder op de vaardigheid die jij wil trainen.