Bijvoeglijke naamwoorden / Bijwoorden

Uitleg
Bijvoeglijke naamwoorden & Bijwoorden

Oefeningen
Oefening 1 (Maak er een bijwoord van)
Oefening 2 (Meerkeuze)
Oefening 3 (Meerkeuze)
Oefening 4 (Typ het bijv.nw of bijw.)
Oefening 5 (Typ het bijv.nw of bijw.)
Oefening 6 (Typ het bijv.nw of bijw.)