Vraagwoorden


Uitleg

  • De vragende voornaamwoorden leer je als vertalingen. Je moet bijvoorbeeld weten dat waarom in het Engels why is.
  • Daarnaast moet je begrijpen dat als je bijvoorbeeld naar een persoon vraagt, je who gebruikt en als je het over een plaats hebt, je where gebruikt.

Het gebruik van what en which:

  • Je gebruikt what als er geen duidelijke keuze is:
    what colour is your car?
  • Je gebruikt which als er wél een duidelijke keuze is:
    which colour is your car? Blue or red?

Oefeningen
Oefening 1
Oefening 2
Oefening 3
Oefening 4