should / must

Uitleg
should betekent zou moeten.
vb. You should see that movie – je zou die film moeten zien

shouldn’t betekent zou niet moeten.
vb. You shouldn’t buy that bad game – je zou dat slechte spel niet moeten kopen

must betekent moeten.
vb. You must pay the fine – je moet de boete betalen

mustn’t betekent niet moeten.
vb. You mustn’t leave your child – je moet je kind niet verlaten

  • Je gebruikt should of shouldn’t wanneer iets niet verplicht is, maar wel leuk of verstandig.
  • Je gebruikt must of mustn’t wanneer iets wel verplicht is, of belangrijk of netjes is.

Oefeningen
Oefening 1 (scroll omlaag!)