Past Continuous

Oefeningen
Oefening 1 (kies was / were)
Oefening 2 (meerkeuze)
Oefening 3 (zet het werkwoord in de Past Continuous)
Oefening 4 (maak zinnen met de Past Continuous)
Oefening 5 (zet het werkwoord in de Past Continuous)

Downloads
PowerPoint
Overzicht

Zie ook
Past Simple & Past Continuous