Ontkenningen: (to) have got

Uitleg
Bij een ontkenning zeg je dat iets niet zo is.
Je gebruikt in het Engels dan meestal het woordje not.

Het werkwoord have got betekent hebben.
have got the keys = Ik heb de sleutels
– She has got a car = Zij heeft een auto

Als je wilt zeggen dat iemand iets niet heeft, zet je not tussen have en got.
I have not got the keys = Ik heb de sleutels niet
– She has not got a car = Zij heeft geen auto

Je mag not ook op deze manier afkorten:
I haven’t got the keys
– She hasn’t got a car