much / many / a lot of / (a) few / (a) little

Oefeningen
Oefening 1 (a little / a few)
Oefening 2 (little / few)
Oefening 3 (alles door elkaar)
Oefening 4 (alles door elkaar)

Downloads
PowerPoint
Overzicht