if / when

Uitleg
 •  if betekent als.
  vb. I will help him, if he helps me too – Ik zal hem helpen, als hij mij ook helpt
 • if gebruik je als iets onzeker is; je weet niet zeker of het gaat gebeuren.
  vb. If I win the lottery, I will buy a boat – als ik de loterij win, koop ik een boot
 • when betekent wanneer.
  vb. I will do my homework when I get home – Ik doe mijn huiswerk wanneer ik thuiskom
 • when gebruik je als iets zeker is; je weet zeker dat het gaat gebeuren.
  vb. When it’s my birthday, I will host a party  – Wanneer ik jarig ben, geef ik een feestje
Let op
 • Als er in het ene gedeelte van de zin if + Present Simple staat, komt in het andere deel will + hele werkwoord.
  vb. If she cooks a nice meal, he will eat it all! 

Oefeningen
Oefening 1