2KGT Periode 3 (nieuw)

PW (3x)
WOORDEN
tekst
GRAMMATICA
Present Simple (t.t.)
Past Simple (v.t.)
aangeplakte vragen (.., doesn’t she?)
hulpwerkwoorden (can, could, must..)
voorzetsels van plaats
COMMUNICATIEF
tekst

Leesvaardigheid 3 (2x)
oefenen
tips & tricks
woordenboek EN-NL meenemen

Luistervaardigheid 2 (2x)
tekst

Spreekvaardigheid 2 (2x)
tekst

Schrijfvaardigheid 1 (1x)
tekst

Praktische opdracht 3 (1x)
tekst