2KGT Periode 1 (nieuw)

SO 1 (2x)
WOORDEN
tekst
GRAMMATICA
Present Simple (t.t.)
ontkenningen (don’t, doesn’t)
vragen (do..?, does..?)
Past Simple (v.t.)
ontkenningen (didn’t)
vragen (did..?)
COMMUNICATIEF
tekst

SO 2 (2x)
WOORDEN
tekst
GRAMMATICA
Past Simple (v.t.)
ontkenningen (didn’t)
vragen (did..?)
voorzetsels van tijd (at, on, in)
COMMUNICATIEF
tekst

SO 3 (2x)
WOORDEN
tekst
GRAMMATICA
bijvoeglijke naamwoorden / bijwoorden (-ly)
much / many / a lot of / (a) few / (a) little
COMMUNICATIEF
tekst

Leesvaardigheid 1 (3x)
oefenen
tips & tricks
woordenboek EN-NL meenemen

Luistervaardigheid 1 (3x)
tekst

Praktische opdracht 1 (1x)
tekst