1KGT Periode 3 (nieuw)

SO 7 (2x)
WOORDEN
tekst
GRAMMATICA
Present Simple (t.t.)
Present Continuous
alfabet (uitspraak)
much / many / a lot of / (a) few / (a) little
meervoud
COMMUNICATIEF
tekst

SO 8 (2x)
WOORDEN
tekst
GRAMMATICA
ontkenningen (don’t, doesn’t)
vragen (do..?, does..?)
trappen van vergelijking (tall, taller, tallest)
bezit: ’s / ‘ / of (Peter‘s dog, my parents cat)
klokkijken (it’s twenty-three to four)
COMMUNICATIEF
tekst

Leesvaardigheid 3 (2x)
oefenen
tips & tricks
woordenboek EN-NL meenemen

Luistervaardigheid 2 (2x)
tekst

Spreekvaardigheid 2 (2x)
tekst

Praktische opdracht 3 (1x)
tekst