1KGT Periode 2 (nieuw)

SO 4 (2x)
WOORDEN
tekst
GRAMMATICA
ontkenningen (don’t, doesn’t)
vragen (do..?, does..?)
meervoud
lidwoorden (a, an)
COMMUNICATIEF
tekst

SO 5 (2x)
WOORDEN
tekst
GRAMMATICA
Present Simple (t.t.)
woordvolgorde (zinsvolgorde)
aanwijzende voornaamwoorden (this, that..)
voorzetsels van plaats
COMMUNICATIEF
tekst

SO 6 (2x)
WOORDEN
tekst
GRAMMATICA
Present Continuous
Present Simple (t.t.)
ontkenningen (don’t, doesn’t)
vragen (do..?, does..?)
COMMUNICATIEF
tekst

Leesvaardigheid 2 (3x)
oefenen
tips & tricks
woordenboek EN-NL meenemen

Spreekvaardigheid 1 (2x)
tekst

Praktische opdracht 2 (1x)
tekst