1KGT Periode 1 (nieuw)

SO 1 (2x)
WOORDEN
tekst
GRAMMATICA
Present Simple (t.t.)
(to) be (zijn)
(to) have (hebben)
persoonlijke voornaamwoorden 1 (I, we..)
persoonlijke voornaamwoorden 2 (me, us..)
bezittelijke voornaamwoorden 1 (my, our..)
vraagwoorden (who, what, where..)
COMMUNICATIEF
tekst

SO 2 (2x)
WOORDEN
tekst
GRAMMATICA
Present Simple (t.t.)
(to) be (zijn)
(to) have (hebben)
klokkijken (it’s twenty-three to four)
tellen (cijfers)
rangtelwoorden (first, sixth)
COMMUNICATIEF
tekst

SO 3 (2x)
WOORDEN
tekst
GRAMMATICA
Present Simple (t.t.)
ontkenningen (don’t, doesn’t)
vragen (do..?, does..?)
woordvolgorde (zinsvolgorde)
COMMUNICATIEF
tekst

Leesvaardigheid 1 (3x)
oefenen
tips & tricks
woordenboek EN-NL meenemen

Luistervaardigheid 1 (3x)
tekst

Praktische opdracht 1 (1x)
tekst