Leerstof 1 vmbo-kgt

Spring meteen naar de leerstof die je zoekt:
SO 1SO 2SO 3SO 4SO 5SO 6SO 7SO 8Reading TestsListening Tests

SO 1 (2x)
WORDS
Chapter 1 (p. 74,75):
Theme Words
Words A
Words C
Words F

GRAMMAR
(to) be (zijn)
(to) have (hebben)
alfabet (uitspraak)
persoonlijke voornaamwoorden 1 (I, we..)
persoonlijke voornaamwoorden 2 (me, us..)
bezittelijke voornaamwoorden 1 (my, our..)
vraagwoorden (who, what, where..)

COMMUNICATION
✓ introducing yourself, family and friends (p. 48/76)
✓ asking for / giving personal information (p. 64/76)

 

SO 2 (2x)
WORDS
Chapter 1 (p. 74,75):
Words G
Chapter 2 (p. 122,123):
Theme Words
Words A
Words C

GRAMMAR
Present Simple (t.t.)
tellen (cijfers)
rangtelwoorden (first, sixth)
klokkijken (it’s twenty-three to four)

COMMUNICATION
✓ describing people (p. 65/76)
✓ talking about school
✓ talking about time(tables) (p. 97/124)

 

SO 3 (2x)
WORDS
Chapter 1 (p. 74,75):
Theme Words
Chapter 2 (p. 122,123):
Theme Words
Words F
Words G

GRAMMAR
Present Simple (t.t.)
ontkenningen (don’t, doesn’t)
vragen (do..?, does..?)
woordvolgorde (zinsvolgorde)

COMMUNICATION
✓ talking about likes and dislikes (p. 112/124)
✓ talking about people’s daily/weekly routine

 

SO 4 (2x)
WORDS
Chapter 3 (p. 170,171):
Theme Words
Words A
Words C
Words F

GRAMMAR
ontkenningen (don’t, doesn’t)
vragen (do..?, does..?)
meervoud
lidwoorden (a, an)

COMMUNICATION
✓ buying things (p. 144/172)
✓ describing what you eat (p. 146/172)
✓ asking for things at the table (p. 161/172)

 

SO 5 (2x)
WORDS
Chapter 3 (p. 170,171):
Words G
Chapter 4 (p. 48,49B):
Theme Words
Words A
Words C

GRAMMAR
Present Simple (t.t.)
woordvolgorde (zinsvolgorde)
aanwijzende voornaamwoorden (this, that..)
voorzetsels van plaats

COMMUNICATION
✓ describing your house (p. 22/50B)
✓ talking about chores around the house
✓ asking for and giving directions (p. 23/50B)

 

SO 6 (2x)
WORDS
Chapter 3 (p. 170,171):
Theme Words
Chapter 4 (p. 48,49B):
Theme Words
Words F
Words G

GRAMMAR
Present Continuous
Present Simple (t.t.)
ontkenningen (don’t, doesn’t)
vragen (do..?, does..?)
alfabet (uitspraak)

COMMUNICATION
✓ talking about what someone’s doing (p. 38/50B)
✓ talking about chores around the house

 

SO 7 (2x)
WORDS
Chapter 5 (p. 96,97):
Theme Words
Words A
Words C
Words F
Words G

GRAMMAR
Present Simple (t.t.)
Present Continuous
much / many / a lot of / (a) few / (a) little
bezit: ’s / ‘ / of (Peter‘s dog, my parents cat)

COMMUNICATION
✓ describing animals (p. 70/98)
✓ talking about animal behavior (p. 71/98)
✓ talking about nature and habitats (p. 86/98)

 

SO 8 (2x)
WORDS
Chapter 6 (p. 144,145):
Theme Words
Words A
Words C
Words F
Words G

GRAMMAR
ontkenningen (don’t, doesn’t)
vragen (do..?, does..?)
trappen van vergelijking (tall, taller, tallest)
meervoud
klokkijken (it’s twenty-three to four)

COMMUNICATION
✓ identifying body parts
✓ talking about sports and activities (p. 118/146)
✓ talking about your hero (p. 134/146)
✓ comparing things (p. 120/146)

Reading Tests 1,2,3 (3x)
practise here
tips & tricks

Listening Tests 1,2 (3x)
Practise level A1 
Practise level A2
Practise level B1
Practise level B2

Practical Assignment 1,2,3 (1x)